Stedenbouwkundige studie Venray

Op de locatie - aan de oostzijde van Venray, tussen de woonwijk Landweert en Rijksweg A73 – wat tot voor enkele jaren geleden een tennispark met een grote tennishal gevestigd. Het tennispark is inmiddels opgeheven, en de gronden zijn tijdelijk in gebruik als buurtpark.

Voor de locatie is, in opdracht van Adriaans Vastgoed B.V. uit Helmond, een kleinschalig woningbouwproject – met 14 patiowoningen – ontworpen. Het plan beoogt de bestaande buurtpark-gedeelten ten noorden en zuiden van de locatie met elkaar te verbinden tot één groot doorlopend openbaar park. 

De woningen zijn nog niet ontworpen. De visualisaties geven wel de intenties aan: Het zullen gelijkvloerse levensloopbestendige woningen worden, met mogelijk een logeerkamer onder de schuine kap. De voornamelijk op het zuiden gerichte kappen zullen volledig met geïntegreerde zonnepanelen worden uitgevoerd. Daardoor, en door optimale isolatie, zal een nul-op-de-meter-project gerealiseerd kunnen gaan worden.

De woningen zijn nog niet ontworpen. De visualisaties geven wel de intenties aan: Het zullen gelijkvloerse levensloopbestendige woningen worden, met mogelijk een logeerkamer onder de schuine kap. De voornamelijk op het zuiden gerichte kappen zullen volledig met geïntegreerde zonnepanelen worden uitgevoerd. Daardoor, en door optimale isolatie, zal een nul-op-de-meter-project gerealiseerd kunnen gaan worden.

De gemeente Venray heeft aangegeven momenteel geen mogelijkheden te zien om aan dit plan medewerking te kunnen verlenen. Wellicht dat in de toekomst wel ruimte ontstaat in het gemeentelijk woningbouwprogramma.