Zorginitiatief Stiphout

Voor de locatie Gasthuisstraat 32 in Stiphout, waar tot voor kort de boerderij van de familie Dekkers stond, is door Adriaans Vastgoed in samenwerking met Kleinschalig Begeleid Wonen (KBWO) een plan ontwikkeld voor 24 kleinschalige woon-/zorgunits.

KBWO exploiteert in Brouwhuis al kleinschalige zorgwoningen en wil in Stiphout eenzelfde initiatief ontwikkelen. In het ontwerp is aansluiting gezocht bij de bestaande bebouwing aan de Gasthuisstraat en de Venstraat. De gekozen locatie maakt het voor toekomstige bewoners, al dan niet zelfstandig, mogelijk om contact te onderhouden met inwoners van Stiphout en gebruik te maken van diverse voorzieningen in het dorpscentrum.

Wilt u meer weten? Vul het onderstaande formulier in en neem contact met ons op! 

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of interesse? Dan horen wij graag van u!